HỆ SỐ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 29 tháng 1, 2013

Để khuyến khích bảo vệ và phát triển rừng với những dịch vụ môi trường ngày càng tốt hơn Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức chi trả DVMTR phải được điều chỉnh theo hiệu quả môi trường...

Đọc tiếp
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ HIỆU CHỈNH MỨC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG Ở ĐĂK LĂK 29 tháng 1, 2013

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xác định hệ số chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Đăk Lăk. Tác giả đã giới thiệu phương pháp luận xác định hệ số hiệu chỉnh mức chi trả DVMTR, kết quả...

Đọc tiếp
Hiệu quả chắn sóng của rừng ngập mặn 29 tháng 1, 2013

Các vùng duyên hải Việt Nam có tiềm năng to lớn cho phát triển kinh tế cả về nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, đặc biệt là nuôi trồng thuỷ hải sản. Nhờ phát triển kinh tế nhiều hộ gia đình đã có...

Đọc tiếp
Một số đặc điểm sinh lý, sinh thái loài mây nếp (Calamus tetradactylus Hance) 29 tháng 1, 2013

Nghiên cứu đặc điểm sinh lý, sinh thái Mây nếp mọc tự nhiên và trồng tại 2 xã Bình Thanh huyện Cao phong, tỉnh Hoà Bình và xã Kim Ngọc huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang. Cho thấy Mây nếp là cây chịu bóng...

Đọc tiếp
Một số đặc điểm sinh học và và phương pháp bảo quản hạt mây nếp (Calamus tetradactylus Hance) 29 tháng 1, 2013

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật bảo quản hạt Mây nếp thu hái từ một số bụi 6 - 15 tuổi ở xã Thượng Hiền, tỉnh Thái Bình đã cho thấy lô hạt có độ thuần là 97,8, khối lượng 1000 hạt, 82,2g, độ...

Đọc tiếp
Diễn thế tự nhiên và giải pháp phục hồi rừng Tràm sau cháy ở U Minh 29 tháng 1, 2013

Kết quả nghiên cứu đã khẳng định có hai xu hướng diễn thế khác nhau sau cháy ở rừng tràm: diễn thế phục hồi rừng tràm trên đất còn than bùn, diễn thế phục hồi tràm trên đất đã cháy hết than bùn.

Đọc tiếp
Cân bằng nước và giải pháp phòng cháy rừng Tràm ở vườn quốc gia U Minh Thượng 29 tháng 1, 2013

Nội dung chủ yếu của giải pháp này là mở cống tháo nước khỏi khu vực than bùn vào đầu tháng 5, đóng cống giữ nước cho vùng than bùn từ cuối mùa mưa (giữa tháng 9) với mức trung bình 440mm trên mặt...

Đọc tiếp