Giới thiệu chung Viện Sinh thái rừng và Môi trường (IFEE)

19 tháng 12, 2012

1. Tên đơn vị 

Viện Sinh thái rừng và Môi trường (Institute for Forest ecology and Environment); viết tắt là IFEE.

2. Địa chỉ:

- Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (04) 66.821.330        - Fax: (04) 33.722.270

- Email: Ifee@edu.vn; Web:http://vstrmt.vnuf.edu.vn/ hoặc http://Ifee.edu.vn

- Số tài khoản: 102010000688815 Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Xuân Mai – Chương Mỹ -  Hà Nội.

- Mã số thuế: 0500515984.

3. Năm thành lập, tư cách pháp nhân

- Viện Sinh thái rừng và Môi trường được thành lập theo Theo quyết định số 1583/QĐ/BNN-TCCB ngày 01/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Viện Sinh thái rừng và Môi trường trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp, là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của Pháp luật.

4. Chức năng, nhiệm vụ của Viện

Theo quy định của cơ quan chủ quản và giấy phép hoạt động Khoa học Công nghệ (số Đăng ký A-02/ĐK-KHCN), Viện có chức năng và nhiệm vụ như sau:

          1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật của Viện về Sinh thái rừng và môi trường phù hợp với mục tiêu đào tạo, phát triển khoa học công nghệ theo quy định hiện hành của Nhà nước, bao gồm các nội dung chính:

          - Nghiên cứu về lâm sinh, giống lâm nghiệp, sinh thái rừng và môi trường, đa dạng sinh học, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng;

          - Tư vấn xây dựng và đánh giá các dự án về phát triển rừng và môi trường;

        - Nghiên cứu công nghệ mới phục vụ: Phát triển và bảo vệ rừng; phòng tránh thiên tai liên quan đến lâm nghiệp;

          - Nghiên cứu về lâm nghiệp xã hội;

          - Thu thập và lưu giữ các mẫu vật phục vụ nghiên cứu và đào tạo của Ngành.

         2. Phục vụ công tác đào tạo: Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, cung cấp cơ sở vật chất và hiện trường phục vụ cho công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ cho sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh.

        3. Thực hiện liên danh liên kết với các tổ chức khoa học, các bộ phận có liên quan trong và ngoài nước tiến hành chuyển giao kỹ thuật, tư vấn và đầu tư xây dựng phục vụ cho sự phát triển sản xuất lâm nghiệp bền vững, phát triển rừng và xây dựng nông thôn mới.

        4. Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của Pháp luật.

5. Giới thiệu

        Viện Sinh thái rừng và Môi trường có đội ngũ cán bộ khoa học, nghiên cứu viên và kỹ thuật viên đông đảo, với sự liên kết chặt chẽ với các Khoa chuyên môn và Viện nghiên cứu khác trong Trường Đại học Lâm nghiệp, Viện có thể thực hiện tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, thực hiện các chương trình dự án trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Điều tra quy hoạch rừng, lập hồ sơ quản lý rừng, đánh giá tác động môi trường, dịch vụ chi trả môi trường rừng PFES, quản lý lưu vực, bảo tồn đa dạng sinh học, xây dựng chương trình hành động REDD+ cấp tỉnh... Nhiều cán bộ của Viện và cán bộ cộng tác viên đã từng thực hiện có kết quả tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước và các dự án, chương trình của các quỹ hỗ trợ phi chính phủ trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, chọn tạo giống, lâm sinh, điều tra rừng, quy hoạch phát triển rừng, điều tra kiểm kê rừng toàn quốc, lập hồ sơ quản lý rừng bền vững, dịch vụ chi trả môi trường rừng, REDD+....

6. Năng lực, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có

         -Trụ sở làm việc: Tầng 1, tòa nhà A3, trường Đại học Lâm nghiệp

         - Có 17 Phòng làm việc dành cho các cán Bộ

         - Có 02 Phòng phân tích

         - Có 1 Trung tâm nghiên cứu bảo tồn động, thực vật hoang dã: Diện tích 20.000m 2

         - Nhà xưởng và phòng thí nghiệm rộng, đầy đủ trang thiết bị phân tích..

        Viện được phép huy động và sử dụng 29 Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập với trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nghiên cứu và đào tạo: Công nghệ viễn thám và GIS, phân tích chất lượng môi trường, sinh thái rừng, quản lý thiên tai và rủi ro môi trường, quản lý bảo tồn, phân tích đất của Trường Đại học Lâm nghiệp. Với có sở vật chất kỹ thuật hiện nay, và sự tạo điều kiện của Trường Đại học Lâm nghiệp, Viện Sinh thái rừng và Môi trường có đủ khả năng thực thi các dự án nghiên cứu - phát triển, thuộc các lĩnh vực và quy mô khác nhau đặc biệt là các chương trình về Điều tra, kiểm kê rừng, lập hồ sơ quản lý rừng, Xác định diện tích lưu vực…; chương trình phát triển giống lâm nghiệp…

                                                                                                                              -"Viện Sinh thái rừng và Môi trường - IFEE"-

 

 


Chia sẻ