Cơ cấu tổ chức

29 tháng 1, 2013

Cơ cấu tổ chức của Viện sinh thái rừng và Môi trường như sau:

1. Ban Lãnh đạo

- Viện trưởng: TS. Lê Sỹ Doanh

- Phó viện trưởng: ThS. Phạm Văn Duẩn

- Cố vấn khoa học: GS.TS Vương Văn Quỳnh

2. Phòng Tổng hợp

- Trưởng phòng: ThS. Kiều Đăng Anh

- Phó trưởng phòng: ThS. Vũ Thị Kim Oanh

- Phụ trách kế toán: CN. Phạm Văn Huân

3. Bộ môn Công nghệ môi trường

- Trưởng bộ môn: TS. Lã Nguyên Khang

- Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Mai Dương

4. Bộ môn Sinh thái và phát triển rừng

- Trưởng bộ môn: ThS. Hoàng Văn Khiên

- Phó trưởng bộ môn: KS. Vũ Thị Thìn

5. Bộ môn Ứng dụng viễn thám trong Lâm nghiệp

- Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Văn Thị

6. Trung tâm nghiên cứu bảo tồn động thực vật hoang dã

- Giám đốc trung tâm: ThS. Nguyễn Hữu Văn


Chia sẻ