Nghiên cứu khối lượng nghìn hạt, phương pháp xử lý hạt giống và chiều cao cây con Sơn tra 20 tháng 3, 2017

Sơn tra (Docynja india Wall.), họ Rosaceae, là cây thân gỗ nhỏ, cao 5 - 7 m, sinh trưởng tốt trên các khu vực miền núi cao phía Bắc Việt Nam. Trong những năm qua, Sơn tra được đánh giá là một trong...

Đọc tiếp
Ước tính giá trị các thông số khoanh vi ảnh hưởng đối tượng phù hợp trên phần mềm ecoginition thử nghiệm với ảnh vệ tinh spot6 17 tháng 2, 2017

Có thể sử dụng giá trị thông số khoanh vi ban đầu theo mặc định của phần mềm (Scale parameter=10; Shape=0,1; Compactness=0,5) để lựa chọn các thông số khoanh vi phù hợp cho đối tượng trên ảnh SPOT6....

Đọc tiếp
Giám sát, đánh giá tài nguyên rừng bằng phần mềm Locus trên máy tính bảng, điện thoại thông minh 17 tháng 2, 2017

Việc sử dụng phần mềm Locus Map trong việc theo dõi diễn biến, đánh giá tài nguyên rừng và môi trường rất dễ dàng với chi phí không cao (tận dụng thiết bị di động hiện có của cán bộ), kết quả khá...

Đọc tiếp
Nghiên cứu xử lý phụ phẩm nông nghiệp thành phân hữu cơ sử dụng chế phẩm vi sinh tại xã Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên 17 tháng 2, 2017

Việc sử dụng chế phẩm vi sinh để ủ phụ phẩm nông nghiệp thành phân compost là một trong những giải pháp hiệu quả cho việc hạn chế ô nhiễm môi trường vùng nông thôn hiện nay, ngoài ra, đây sẽ là hướng...

Đọc tiếp
Nghiên cứu lập hồ sơ quản lý rừng sử dụng công nghệ Microsoft office VBA 17 tháng 2, 2017

Kết quả nghiên cứu sử dụng công cụ Microsoft Office VBA lập hồ sơ quản lý rừng theo mẫu của dự án “Điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 – 2016”. Kết quả đạt được của nghiên cứu về mặt thực...

Đọc tiếp
Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý chi trả DVMTR tại thủy điện Hương Sơn, Hà Tĩnh 17 tháng 2, 2017

Nguyên tắc cơ bản của Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) là đảm bảo lợi ích cho từng cá nhân, cộng đồng thông qua việc bảo vệ rừng, nhờ đó người dân nhận được bồi hoàn cho chi phí của việc cung...

Đọc tiếp
Đánh giá tình hình thực hiện quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy trong luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 17 tháng 2, 2017

Báo cáo này tập trung chủ yếu vào việc rà soát Luật BV & PTR và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, kết quả thực hiện các quy định của Luật chỉ được nhận diện một cách khái quát do hạn chế về thời...

Đọc tiếp
Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân bố rừng theo nguy cơ cháy tại Đắk Lắk 17 tháng 2, 2017

Tổng diện tích rừng có nguy cơ cháy cao (rất nguy hiểm) trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk là 211.012,5 ha; tổng diện tích rừng có nguy cơ cháy trung bình (nguy hiểm) là 146.182,1 ha và tổng diện tích rừng có...

Đọc tiếp
Phân tích đặc điểm và nguyên dân diễn biến tài nguyên rừng tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 1995-2014 17 tháng 2, 2017

Diện tích đất lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1995 – 2014 cơ bản ổn định. Diện tích đất có rừng tăng lên từ 256.905 ha năm 1995 lên 328.413 ha vào năm 2014. Mặc dù diện tích rừng tăng lên nhưng chất...

Đọc tiếp
Thành phần loài và phân bố theo sinh cảnh sống của một số loài thú nhỏ tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 17 tháng 2, 2017

Kết quả của nghiên cứu đã ghi nhận 19 loài thú nhỏ thuộc 8 họ và 5 bộ từ các nguồn thông tin đáng tin cậy đã cập nhật được tình trạng của các loài cho khu vực nghiên cứu. Trong đó, bộ Gặm nhấm...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 11 kết quả.
của 2