Điều tra, đánh giá hiện trạng kinh doanh, sản xuất, quản lý các cơ sở kinh doanh chế biến gỗ, sản xuất giống cây lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội để xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý trực tuyến 2 tháng 5, 2019

Chi cục Kiểm lâm Hà Nội phối hợp với Viện Sinh thái rừng và Môi trường thực hiện nhiệm vụ Điều tra, đánh giá hiện trạng kinh doanh, sản xuất, quản lý các cơ sở kinh doanh chế biến gỗ, sản xuất giống...

Đọc tiếp
Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên sinh vật rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội 5 tháng 4, 2019

Để nâng cao khả năng quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) tài nguyên sinh vật trên địa bàn thành phố Hà Nội, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã phố hợp với Viện Sinh thái rừng và Môi trường xây...

Đọc tiếp
Báo cáo tham luận Dự án “Phát triển giống cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế giai đoạn 2011 – 2020” 15 tháng 3, 2019

Viện Sinh thái rừng và môi trường là đơn vị thực hiện Dự án “Phát triển giống cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế giai đoạn 2011 – 2020”. Nhiệm vụ được thực hiện với mục tiêu lựa chọn và xây dựng hệ...

Đọc tiếp
Tập huấn: "Xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng" 7 tháng 1, 2019

Ngày 27/12/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam phối hợp với Viện Sinh thái rừng và Môi trường tổ chức lớp tập huấn: Xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường...

Đọc tiếp
Hội nghị Cán bộ viên chức Viện Sinh thái rừng và Môi trường năm 2018 26 tháng 12, 2018

Viện Sinh thái rừng và Môi trường đã tổ chức hội nghị CBVC năm 2018 nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm...

Đọc tiếp
Triển khai nhiệm vụ: "Cập nhật và điều chỉnh cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng, diễn biến rừng vào bản đồ chi trả DVMTR tỉnh Hòa Bình" 2 tháng 11, 2018

Viện Sinh thái rừng và Môi trường là đơn vị tư vấn thưc hiện nhiệm vụ: "Cập nhật và điều chỉnh cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng, diễn biến rừng vào bản đồ chi trả DVMTR tỉnh Hòa Bình". Để triển...

Đọc tiếp
Khóa tập huấn chuyên môn nghiệp vụ: "Sử dụng phần mềm QGIS trong xử lý dữ liệu theo dõi diễn biến rừng, biên tập bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng" 1 tháng 11, 2018

Để nâng cao năng lực cán bộ trong việc sử dụng phần mềm trong việc theo dõi diễn biến rừng, biên tập bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng...

Đọc tiếp
Đề án “Thí điểm mô hình trồng các loài cây bản địa để khôi phục lại rừng tại Khu BTTN Núi Ông” 29 tháng 10, 2018

Đề án “Thí điểm mô hình trồng các loài cây bản địa để khôi phục lại rừng tại Khu BTTN Núi Ông” được Viện Sinh thái rừng và môi trường thực hiện từ tháng 9/2017. Theo kết quả báo cáo của...

Đọc tiếp
Xác định ranh giới và lập hồ sơ cắm mốc, bảng cho khu rừng phòng hộ và đặc dụng trên địa bàn TP Tam Điệp và huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình năm 2018. 31 tháng 8, 2018

Viện Sinh thái rừng và môi trường là đơn vị thực hiện nhiệm vụ: “Tư vấn khảo sát, thiết kế lập hồ sơ mốc, bảng” thuộc công trình “ Xác định ranh giới và cắm mốc, bảng cho khu rừng...

Đọc tiếp
Đánh giá quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 27 tháng 8, 2018

Viện Sinh thái rừng và môi trường là đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ:"Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Công ty TNHH MTV LN Đơn Dương (SoFC) nhằm đạt tiêu chuẩn quốc tế về Quản lý rừng bền...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 109 kết quả.
của 11