Trao đổi học thuật về sử dụng phần mềm FRMS 2.0 trong cập nhật diễn biến rừng

13 tháng 4, 2018
Cùng với việc thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, năm 2015, Tổng cục Lâm nghiệp thông qua dự án Phát triển hệ thống quản lý thông tin ngành Lâm nghiệp (FORMIS) được tài trợ bởi Chính...

           Ngày 12/04/2018, tại Viện Sinh thái rừng và môi trường, buổi Trao đổi học thuật về sử dụng phần mềm FRMS 2.0 trong cập nhật diễn biến rừng được tổ chức tại phòng họp 101. Thành phần tham gia buổi tập huấn bao gồm:

           - Ông Nguyễn Thanh Trà – Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, Chuyên gia kỹ thuật dự án FORMIS II.

           - Cán bộ Viện Sinh thái rừng và môi trường.

           - Cán bộ chi cục kiểm lâm Chương Mỹ.

           Theo chương trình làm việc buổi sáng, chuyên gia hướng dẫn cài đặt; tải dữ liệu diễn biến rừng thông qua phần mềm FRMS 2.0.6 và giới thiệu một vài chức năng cơ bản của phần mềm FRMS tích hợp QGIS.

Các thành viên tham dự lớp tập huấn

             Trong buổi chiều, chuyên gia hướng dẫn chi tiết về các thành phần trong công cụ FRMS:

             - Cập nhật diễn biến rừng

             - Đồng bộ dữ liệu với máy chủ

             - Sử dụng các công cụ tìm kiếm

             - Giới thiệu định dạng, cách chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu thuộc tính, không gian

             - Sử dụng trình xuất báo cáo theo các biểu được quy định có sẵn

             - Tạo trang in bản đồ từ các bản đồ chuyên đề

             - Khắc phục một số lỗi cơ bản của phần mềm

           Trong quá trình tập huấn, chuyên gia Nguyễn Thanh Trà và các cán bộ của Viện trao đổi chuyên môn về những vấn đề để nắm rõ nguyên lý, quy định của phần mềm, đồng thời đưa ra các giải pháp tối ưu nhằm áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.

              Một số hình ảnh của lớp tập huấn:

Chuyên gia Nguyễn Thanh Trà giới thiệu về phần mềm

Thảo luận chuyên môn trong buổi tập huấn

Nguồn: Bộ môn UDVT- Viện Sinh thái rừng và môi trường


Chia sẻ