Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện dự án "Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

11 tháng 12, 2017
Dự án "Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" được thực hiện bởi 2 đơn vị: Viện Sinh thái rừng và môi...

      Theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện dự án "Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". 8h30 ngày 01/12/2017 tại Phòng 301, nhà A3, Cục Kiểm lâm, hội đồng nghiệm thu được tổ chức với các thành viên trong hợp đồng:
      - Ông Đoàn Hoài Nam - Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm - Chủ tịch hội đồng
      - PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn - Hội viên Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam - Phản biện 1
      - Ông Bùi Chính Nghĩa - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp - Phản biện 2
      - PGS.TS. Trần Quang Bảo - Giám đốc phân hiệu II - Thành viên
      - Ông Nguyễn Trọng Bằng - Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch, Tài chính - Thành viên
      - Ông Phan Văn Thắng - Giám đốc Trung tâm lâm sản ngoài gỗ, Viện Khoa học lâm nghiệp - Thành viên
      - Ông Nguyễn Nam Sơn - Chuyên viên chính Vụ Phát triển rừng - Thành viên
      - Ông Nguyễn Danh Thanh Hải - Phó trưởng phòng - Phòng QLBVR Cục Kiểm lâm - Thành viên
      - Ông Trần Mạnh Long - Phó Chánh văn phòng Cục Kiểm lâm - Thành viên, thư ký

     Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đã đưa ra các góp ý về kết quả thực hiện dự án và yêu cầu đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện để đệ trình Bộ NN&PTNT thẩm định và công bố quy hoạch. Một số hình ảnh tại Hội đồng nghiệm thu:

Ông Bùi Chính Nghĩa - Phản biện 2 đọc phản biện

Ông Đoàn Hoài Nam - Chủ tịch hội đồng phát biểu ý kiến

Hội đồng thẩm định cơ sở

Nguồn: QLKH - VSTR&MT


Chia sẻ