Khóa tập huấn chuyên môn nghiệp vụ: "Sử dụng phần mềm QGIS trong xử lý dữ liệu theo dõi diễn biến rừng, biên tập bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng"

1 tháng 11, 2018
Để nâng cao năng lực cán bộ trong việc sử dụng phần mềm trong việc theo dõi diễn biến rừng, biên tập bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng...

     Khóa tập huấn chuyên môn nghiệp vụ: "Sử dụng phần mềm QGIS trong xử lý dữ liệu theo dõi diễn biến rừng, biên tập bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng" được tổ chức với thời gian, địa điểm, thành phần cụ thể như sau:

     - Thời gian: 01 - 05/10/2018

     - Địa điểm: Khách sạn Trâm Oanh - TP. Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

    - Thành phần: Cán bộ kỹ thuật của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam, cán bộ kỹ thuật Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, cán bộ kỹ thuật các đơn vị chủ rừng là tổ chức có diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

     Giảng viên giảng dạy tại khóa tập huấn là ông Nguyễn Văn Thị - Trưởng Bộ môn Ứng dụng viễn thám trong lâm nghiệp - Viện Sinh thái rừng và Môi trường.

Ông Nguyễn Văn Thị - Viện Sinh thái rừng và môi trường - Giảng viên

Cán bộ tham gia khóa tập huấn

     Trong Khóa tập huấn, giảng viên đã hướng dẫn 4 nội dung chính:

     - Khai thác và sử dụng phần mềm QGIS trong theo dõi, cập nhật diễn biến rừng;

     - Khai thác và sử dụng dữ liệu cập nhật diễn biến rừng trong xây dựng bản đồ chi trả DVMTR;

     - Hướng dẫn khai thác và sử dụng ảnh vệ tinh trong rà soát hiện trạng rừng;

     - Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm xây dựng bản đồ chi trả DVMTR (V5PFES);

     Kết quả của Khóa tập huấn, từng cán bộ tham gia đã có khả năng thực hiện 4 nội dung nêu trên. Đây chính là cơ sở tiền đề để các cán bộ có thể áp dụng vào các công việc xử lý dữ liệu theo dõi diễn biến rừng, biên tập bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Các thành viên tham gia chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: Bộ môn Ứng dụng Viễn thám trong Lâm nghiệp - VST


Chia sẻ