Xác định ranh giới và lập hồ sơ cắm mốc, bảng cho khu rừng phòng hộ và đặc dụng trên địa bàn TP Tam Điệp và huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình năm 2018.

31 tháng 8, 2018
Viện Sinh thái rừng và môi trường là đơn vị thực hiện nhiệm vụ: “Tư vấn khảo sát, thiết kế lập hồ sơ mốc, bảng” thuộc công trình “ Xác định ranh giới và cắm mốc, bảng cho khu rừng...

         Viện Sinh thái rừng và môi trường là đơn vị thực hiện nhiệm vụ: "Tư vấn khảo sát, thiết kế lập hồ sơ mốc, bảng" thuộc công trình " Xác định ranh giới và cắm mốc, bảng cho khu rừng phòng hộ và đặc dụng trên địa bàn thành phố Tam Điệp và huyện Hoa Lư". Để thực hiện công tác rà soát hiệu chỉnh ranh giới, dự kiến vị trí các mốc, bảng trong phòng, Viện Sinh thái rừng và Môi trường đã cử đoàn công tác vào triển khai công việc với các chủ rừng và chính quyền địa phương. Đoàn công tác đã tiếp nhận bản đồ kiểm kê đất đai năm 2015, bản đồ địa chính cơ sở từ các xã, phường; bản đồ ranh giới chủ quản lý, bản đồ quy hoạch 3 loại rừng, bản đồ cập nhật diễn biến rừng và đất rừng năm 2017 từ các chủ rừng; kết hợp với ảnh vệ tinh chất lượng cao, Đoàn công tác đã cùng với chủ rừng rà soát hiệu chỉnh ranh giới, dự kiến vị trí các mốc, bảng trong phòng, tổng số mốc bảng dự kiến là 500 chiếc trong đó bảng 100 và mốc 400.

          Đoàn công tác đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, phối hợp rà soát hiện trường của Sở NNPTNT tỉnh Ninh Bình, Các phòng chức năng của TP Ninh Bình, TP Tam Điệp, huyện Hoa Lư; các Hạt Kiểm Lâm; các xã, phường: Ninh Nhất, Nam Sơn, Quang Sơn, Yên Sơn, Tân Bình, Trung Sơn, Đông Sơn, Ninh Hải, Ninh Hòa, Ninh Vân, Ninh Xuân, Trường Yên; cùng các chủ rừng nhóm 2 có rừng phòng hộ và đặc dụng. Kết quả công tác ngoại nghiệp của đoàn công tác: rà soát hiệu chỉnh ranh giới, dự kiến vị trí các mốc, bảng trong phòng, tổng số mốc bảng là 500 chiếc (trong đó bảng 100 và mốc 400).

           Chi tiết kết quả của đoàn công tác được tổng hợp trong file đính kèm./.

Nguồn: Nguyễn Hữu Văn - Viện Sinh thái rừng và môi trường.


Chia sẻ