Kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Viện Sinh thái rừng và môi trường năm 2019

5 tháng 8, 2019
Ngày 31/07/2019, Chi bộ Viện Sinh thái rừng và môi trường đã tổ chức kết nạp Đảng viên cho 2 đồng chí: Nguyễn Văn Tùng và Trần Lê Kiều Oanh

        Căn cứ quyết định số 155-QĐ/ĐU ngày 28/06/2019 của Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp về việc kết nạp Đảng viên cho đồng chí: Nguyễn Văn Tùng và Trần Lê Kiều Oanh, Chi bộ Viện Sinh thái rừng và Môi trường đã tổ chức kết nạp Đảng viên cho 2 đồng chí vào ngày 31/07/2019.

         Thời gian: 16 giờ, ngày 31/07/2019

         Địa điểm: Phòng 101, Viện Sinh thái rừng và Môi trường

        Thành phần tham dự: Đại diện của Ban lãnh đạo Chi bộ Viện Sinh thái rừng và Môi trường và toàn thể các Đảng viên của Chi bộ

        Một số hình ảnh của Lễ kết nạp Đảng viên mới:

      Đồng chí Phạm Văn Duẩn - Phó Bí thư chi bộ trao quyết định
Kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Văn Tùng

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng đọc lời tuyên thệ

Đồng chí Lê Sỹ Doanh - Bí thư Chi bộ trao quyết định
Kết nạp đảng viên cho đồng chí Trần Lê Kiều Oanh

Đồng chí Trần Lê Kiều Oanh đọc lời tuyên thệ

Nguồn: Chi bộ Viện Sinh thái rừng và môi trường


Chia sẻ