Hội nghị Cán bộ viên chức Viện Sinh thái rừng và Môi trường năm 2018

26 tháng 12, 2018
Viện Sinh thái rừng và Môi trường đã tổ chức hội nghị CBVC năm 2018 nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm...

       Vào hồi 8 giờ, ngày 25/12/2018, Viện Sinh thái rừng và Môi trường đã tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm 2018 tại phòng họp E - nhà A3 - Trường Đại học Lâm nghiệp. Tham dự hội nghị gồm có:

        - GS.TS. Phạm Văn Chương - Phó hiệu trưởng - Trường Đại học Lâm nghiệp

        - Đồng chí Lê Sỹ Doanh - Viện Trưởng - Viện Sinh thái rừng và Môi trường

        - Toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của Viện Sinh thái rừng và Môi trường

Cán bộ viên chức Viện Sinh thái rừng và Môi trường

       Tại Hội nghị, toàn thể đại biểu và CBVC đã được nghe các báo cáo: "Báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019" của Viện Sinh thái rừng và Môi trường; "Báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2019" của Trường Đại học Lâm nghiệp; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 của Trường Đại học lâm nghiệp.

Đồng chí Lê Sỹ Doanh - Viện trưởng khai mạc hội nghị và trình bày "Báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện

nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019" của Viện Sinh thái rừng và Môi trường

Đồng chí Phạm Văn Duẩn - Phó viện trưởng trình bày "Báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018,

nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2019" của Trường Đại học Lâm nghiệp

        Sau khi nghe các báo cáo, các CBVC thảo luận sôi nổi và đã đưa ra những ý kiến đóng góp về kết quả hoạt động của năm 2018 và những định hướng cho năm 2019 của Viện cũng như đóng góp ý kiến về  "Báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2019" của nhà Trường. Về phía đại diện nhà trường, GS.TS. Phạm Văn Chương cũng có những ý kiến nhận xét, đánh giá và chỉ đạo hoạt động của Viện năm 2018 và định hướng trong năm 2019.

GS.TS. Phạm Văn Chương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp

phát biểu ý kiến

            Sau khi nghe các ý kiến của đại biểu tham dự và CBVC, Đoàn chủ tịch đã trình bày Dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Nghị quyết Hội nghị được toàn thể CBVC nhất trí 100%. Hội nghị kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

Nguồn: PTH - Viện Sinh thái rừng và môi trường

 

 

 


Chia sẻ