Tập huấn kỹ thuật rà soát, điều chỉnh cơ sở dữ liệu làm cơ sở xây dựng bản đồ chi trả DVMTR 2019

10 tháng 6, 2019
Nhằm nâng cao chuyên môn cho các cán bộ thực hiện công tác về chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tại các chi nhánh, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La và Viện Sinh...

         Để nâng cao hiệu quả của công tác chi trả DVMTR, việc nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ tại các chi nhánh của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La là rất cần thiết. Ngày 03/04/2019, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã tổ chức lớp tập huấn: "Tập huấn kỹ thuật rà soát, điều chỉnh cơ sở dữ liệu làm cơ sở xây dựng bản đồ chi trả DVMTR 2019" với thời gian, địa điểm, thành phần tham dự như sau:

          - Thời gian: 8h00 đến 17h00 ngày 03,04/06/2019

          - Địa điểm: Khách sạn Sao xanh, TT. Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

          - Thành phần tham dự: các cán bộ đang công tác tại các chi nhánh của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La

          Giảng viên của khoá tập huấn là các chuyên gia tư vấn chi trả DVMTR của Viện Sinh thái rừng và môi trường. Các nội dung chính của lớp tập huấn bao gồm:

          - Giới thiệu lý do và kỹ thuật rà soát, điều chỉnh CSDL

          - Giới thiệu tư liệu phục vụ rà soát, điều chỉnh 

          - Hướng dẫn kỹ thuật rà soát, điều chỉnh CSDL

          - Giới thiệu công cụ GeoPfes ứng dụng trong lâm nghiệp

          - Hướng dẫn cài đặt ứng dụng GeoPfes

          - Thực hành công cụ GeoPfes ứng dụng trong lâm nghiệp ngoài thực địa

          Một số hình ảnh của lớp tập huấn:

Ông Sòi Ngọc Dũng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc

Ông Phạm Văn Duẩn - Phó Viện Trưởng Viện Sinh thái rừng và Môi trường hướng dẫn tại lớp tập huấn

   

Các cán bộ tham gia lớp tập huấn

        Kết thúc lớp tập huấn, các cán bộ tham gia đã cài đặt và sử dụng thành thạo công cụ GeoPfes phục vụ cho việc rà soát, điều chỉnh CSDL chi trả DVMTR.

Nguồn: VSTR&MT


Chia sẻ