Tập huấn Điều tra rừng trồng và rừng tự nhiên tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh

25 tháng 4, 2017
Sáng ngày 18/4/2017, tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh. Viện Sinh thái rừng và Môi trường tổ chức lớp Tập huấn Điều tra rừng trồng và rừng tự nhiên cho các cán bộ của Công ty. Thời gian tập...

Đọc tiếp tại đây


Chia sẻ