Hội thảo "Tham vấn về giao diện và các chức năng của phần mềm phát hiện mất rừng, cháy rừng từ ảnh vệ tinh theo thời thực"

6 tháng 11, 2019
Hội thảo “Tham vấn về giao diện và các chức năng của phần mềm phát hiện mất rừng, cháy rừng từ ảnh vệ tinh theo thời thực” được tổ chức tại tỉnh Gia Lai vào ngày 18/09/2019 và ngày 8/11/2019

         Trong quá trình thực hiện đề tài: "Xây dựng phần mềm phát hiện mất rừng, cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ảnh vệ tinh theo thời gian thực" để có những ý kiến khách quan nhất từ những đơn vị trực tiếp sử dụng phần mềm, phục vụ cho công tác phát hiện mất rừng, cháy rừng tren địa bàn tỉnh. Ngày 18/9/2019 và ngày 8/11/2019, Viện Sinh thái rừng và môi trường đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo tham vấn về giao diện và các chức năng của phần mềm phát hiện mất rừng, cháy rừng từ ảnh vệ tinh theo thời thực.

        Hội thảo tham vấn là một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình xây dựng phần mềm phát hiện mất rừng, cháy rừng từ ảnh vệ tinh theo thời thực, với sự tham gia của nhiều đơn vị trong tỉnh như: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin – Sở Tài nguyên Môi trường, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Gia Lai, Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới, Chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai,...bên cạnh đó là một số chủ rừng lớn cũng có mặt như: Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Ban quản lý rừng phòng hộ Mang Yang, Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng,... và một số đơn vị lân cận.

Toàn cảnh hội thảo

        Hội thảo đã được nghe các chuyên gia của Viện Sinh thái rừng và môi trường trình bày các nội dung liên quan đến quá trình xây dựng phần mềm phát hiện mất rừng và cháy rừng bao gồm: (1) Giới thiệu về giao diện phần mềm (Giao diện Web và Giao diện app di động) và (2) Giới thiệu chức năng và kết quả thử nghiệm phần mềm (Chức năng phần mềm phiên bản Web và Chức năng phần mềm phiên bản Mobile).

 

Chuyên gia Viện Sinh thái rừng và Môi trường trình bày tham luận

        Bên cạnh các thông tin về phần mềm được Viện Sinh thái rừng và Môi trường trình bày, Hội thảo cũng đã được nghe phần báo cáo tham luận về công tác quản lý bảo rừng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai do đồng chí Nguyễn Văn Dũng – phó phòng Quản lý Bảo vệ rừng, Chi cục kiểm lâm Gia Lai trình bày.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – phó phòng Quản lý Bảo vệ rừng, Chi cục kiểm lâm Gia Lai trình bày tham luận

        Sau khi các chuyên gia Viện Sinh thái rừng và Môi trường và đồng chí Đồng chí Nguyễn Văn Dũng trình bày xong tham luận, các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến quý giá và sát thực cho các nội dung trong hội thảo.

Các đại biểu đóng góp ý kiến trong hội thảo

        Sau khi trả lời và tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, hội thảo kết thúc thành công và các ý kiến có được đã đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện và phát triển phần mềm phát hiện mất rừng, cháy rừng trong thời gian tới.

http://skhcn.gialai.gov.vn/TIN-TUC/khoahoc-cn/HOI-THAO-KHOA-HOC.aspx

https://www.baogialai.com.vn/channel/12385/201911/gia-lai-hoi-thao-xay-dung-phan-mem-phat-hien-mat-rung-chay-rung-5656808/


Chia sẻ