Hội thảo kỹ thuật về Phân tích không gian hỗ trợ lập kế hoạch sử dụng đất tích hợp

4 tháng 10, 2017
Tiếp theo Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và các công cụ hỗ trợ xây dựng quy hoạch không gian tích hợp được tổ chức tại Hanoi club, Hội thảo kỹ thuật về Phân tích không gian hỗ trợ lập kế hoạch sử dụng...

PGS. TS. Trần Quang Bảo phát biểu mở đầu hội thảo

         Trong buổi sáng đầu tiên của hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về các công cụ hỗ trợ quy hoạch sử dụng đất tích hợp và các dịch vụ hệ sinh thái.  Sau bài trình bài ngắn gọn của Charlotte, Corinna (UNEP - WCMC) và Lucy (GIZ), các đại biểu đã tìm hiểu về dữ liệu và phần mềm sử dụng, thực hành với chủ đề xác định áp lực lên rừng thông qua các cuộc thảo luận nhóm. 

        

           Buổi chiều, các nhóm tập trung vào việc sử dụng GIS để kiểm tra các mối quan hệ tiềm năng giữa rừng và áp lực lên rừng trong hiện tại và tương lai. Các nhóm cũng đã lựa chọn sử dụng dữ liệu không gian liên quan đến áp lực như đường xá, các điểm khai thác và các khu vực thuỷ điện ở Hà Tĩnh để thực hành phân tích không gian đa tiêu chí và tiến hành thảo luận để đưa ra các bài học kinh nghiệm. 

            Ngày mai, 4/10/2017, các nhóm sẽ xem xét các lợi ích tiềm năng của REDD+ và một số kỹ thuật lập bản đồ. 
                                                                                                                                            Nguồn: UNEP - WCMC - VNUF- IFEE


Chia sẻ