Tập huấn: "Xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng"

7 tháng 1, 2019
Ngày 27/12/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam phối hợp với Viện Sinh thái rừng và Môi trường tổ chức lớp tập huấn: Xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường...

       Ngày 27/12/2018, lớp tập huấn: "Xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng" được tổ chức tại Hội trường G5 - Trường Đại học Lâm nghiệp. Cơ quan chủ trì là Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam phối hợp với Viện Sinh thái rừng và Môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp đồng tổ chức. Thành viên tham gia lớp tập huấn là các cán bộ kiểm lâm, cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của 14 tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra.

       Chương trình tập huấn có những nội dung sau:

        - Đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam phát biểu khai mạc

        - Đại diện Viện Sinh thái rừng và Môi trường phát biểu chào mừng

        - Giảng viên hướng dẫn sử dụng phần mềm Xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng.

        Tài liệu được sử dụng: "Sổ tay hướng dẫn Xây dựng bản đồ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng" do Viện Sinh thái rừng và Môi trường biên soạn. 

Ông Bùi Nguyễn Phú Kỳ - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam phát biểu khai mạc

Ông Phạm Văn Duẩn - Phó Viện trưởng Viện Sinh thái rừng và Môi trường phát biểu chào mừng

Ông Nguyễn Văn Thị - Trưởng Bộ môn UDVT - Viện Sinh thái rừng và Môi trường giảng dạy tại lớp tập huấn

Toàn cảnh lớp tập huấn

           Kết thúc buổi tập huấn, các thành viên tham gia đã cơ bản thực hiện được các thao tác trên phần mềm. Viện Sinh thái rừng và Môi trường cũng tạo ra một địa chỉ Email để các cán bộ kỹ thuật có thể trao đổi sau này khi thực hiện công việc tại địa phương.

Nguồn: PTH-VST


Chia sẻ