Tác động của biến đổi khí hậu đến nguy cơ cháy rừng ở các vùng sinh thái việt nam 29 tháng 1, 2013

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu đến nguy cơ cháy rừng ở các vùng sinh thái của Việt Nam. Theo kịch bản biến đổi khí hậu trung bình, đến 2090 nhiệt độ tăng thêm...

Đọc tiếp
Giải pháp lồng ghép mục tiêu phát triển kinh tế và bảo tồn rừng 29 tháng 1, 2013

Ngày nay, rừng được nhận thức như một bộ phận tài nguyên, một thành phần môi trường quan trọng với sự nghiệp phát triển của đất nước. Nó không chỉ là nguồn cung cấp những sản phẩm phục vụ sinh hoạt...

Đọc tiếp
Đốt trước để phòng chống cháy rừng ở Tây Nguyên 29 tháng 1, 2013

Đốt trước là một biện pháp kĩ thuật dùng lửa để làm giảm 50 –70% khối lượng vật liệu ngay từ đầu mùa khô. Với ngọn lửa yếu đốt trước không làm tổn hại đáng kể đến sinh trưởng của cây rừng, đến điều...

Đọc tiếp
Tin tức 29 tháng 1, 2013

Nhân giống thành công cây thủy tùng

Đọc tiếp