Nghiên cứu khối lượng nghìn hạt, phương pháp xử lý hạt giống và chiều cao cây con Sơn tra

20 tháng 3, 2017
Sơn tra (Docynja india Wall.), họ Rosaceae, là cây thân gỗ nhỏ, cao 5 - 7 m, sinh trưởng tốt trên các khu vực miền núi cao phía Bắc Việt Nam. Trong những năm qua, Sơn tra được đánh giá là một trong...

/documents/1214211/0/Baibao_Sontra_2016.pdf


Chia sẻ